Om Christina

Lidt forskelligt om mig - fra både mit professionelle og private liv

Tillid og kendskab er to meget vigtige faktorer, der skal være til stede, når vi skal købe et produkt eller en serviceydelse. 

På denne side har jeg samlet en række informationer og oplysninger sammen om min forretning og mig. Jeg tager dig med ind bag kulisserne, og fortæller lidt om:

 • Derfor arbejder jeg med det, jeg gør
 • Filosofien og tankerne bag mine produkter
 • Min udvikling - Din gevinst
 • 10 funfacts

Jeg ønsker dig god fornøjelse og god læselyst.

Derfor arbejder jeg med det jeg gør

En lille historie om min vej til selvstændig

”Hvad i himlens navn skal jeg stille op med resten af mit arbejdsliv? Og med mig selv?”

Det var to store spørgsmål jeg skulle finde svar på, da jeg i 2014 var nået til en korsvej i mit liv.

Jeg var nået til et punkt i mit liv, hvor jeg var klar over, at det ikke kunne fortsætte som hidtil. Op til det punkt, havde jeg budt min krop og sjæl alt for meget, og det var bydende nødvendigt at ændre kurs.

Men nu foregriber jeg historien. Jeg skal begynde et andet sted.

En arbejdsplads med mange muligheder

I 18 år var jeg ansat i en stor organisation. En ansættelse, der bød på mange udfordringer, oplevelser, spændende og udviklende opgaver. En arbejdsplads, der gav plads til at udforske en række muligheder. Alt sammen noget jeg lærte rigtig meget af, og som har givet mig en lang række kompetencer, faglige styrker og viden. Det er også vigtigt at nævne, at jeg gennem min ansættelse fik frihed og orlov til at udvide mit CV med yderligere to uddannelser.

Positiv blev til negativ

Gennem en stor del af min ansættelse havde jeg alt for mange opgaver. En kombination af mine uddannelser og den del af min personlighed, der omfatter nysgerrighed, min evne til at se muligheder for ændring og udvikling, handlekraft og resultatorienteret gjorde, at jeg meget ofte blev involveret i projekter, der handlede om udvikling, og at finde nye muligheder.

De sidste 7 år af min ansættelse bestod mine opgaver stort set kun af projektarbejde, udvikling, nytænkning og implementering. Jeg havde tre forskellige jobfunktioner, som tilsammen var 2½ fuldtidsstilling. Det var meget spændende og udviklende opgaver, men det undrer dig nok ikke, når jeg siger, at det også var en tid, der involverede meget stress. Jeg skulle gennem flere langvarige og opslidende perioder og 2 stresskollaps, før jeg sagde stop.

Trivsel og arbejdsglæde blev centralt for mig

Da jeg kom tilbage på arbejdet efter den første lange sygemelding og stresskollaps, skulle jeg påbegynde den svære proces med at finde mine ben igen. Hvis du har prøvet det, så ved du, hvor vanskeligt det er. Jeg prøvede at rejse mig ved det træ, jeg var faldet. Det ved jeg nu ikke er en god ide, men det skulle jeg først lære.


Min stresssygemelding var langt fra den eneste i organisationen. Jeg blev derfor nysgerrig på, hvad der skaber trivsel og arbejdsglæde. Hvad der motiverer os, og hvordan vi sammen skaber en arbejdsdag og kultur, som ikke ender med stress, angst, depression og sygemelding.

Arbejdsglæde, trivsel og motivation blev en del af mine arbejdsopgaver. Og det var en del af de to uddannelser, jeg omtalte før.

Stresskollaps nummer to blev en korsvej

Kun 4½ år efter første stresskollaps stod nummer to som en mur foran mig. Da jeg var kommet mig så meget, at det meste af min hukommelse og taleevne var kommet tilbage, blev min daværende arbejdsplads og jeg enige om, at tiden var kommet, hvor vores veje skulle skilles.

Jeg var dog stadig et godt stykke fra at være på benene igen, og måtte efterfølgende bruge en del måneder på at finde fodfæste. Et fodfæste, der aldrig bliver det samme igen. Hverken mentalt eller fysisk. Men op kom jeg, og her hjalp min stædighed og kroppens naturlige overlevelsesvilje.

Og så er jeg tilbage, hvor jeg indledte min lille historie om mig. Hvad skulle jeg bruge resten af mit arbejdsliv til?

Og her er jeg så i dag

Som det så ofte sker i livet, så indtraf en række begivenheder og muligheder, der skabte min ide om, at jeg skulle være selvstændig.

Efter en del refleksion, en masse tanker om for og imod, og ikke mindst en række samtaler med min mand, så besluttede jeg, at jeg ville bruge alt det, jeg har lært – både teoretisk og praktisk, samt mine egne oplevelser og erfaringer med mine stress, angst og depressionsforløb som fundament til min egen virksomhed.

Og det er så her jeg er i dag, hvor jeg arbejder med trivsel, arbejdsglæde, motivation, stress, angst og depression. Det er alle sammen emner jeg på dine vegne er meget optaget af fungerer for dig.  

Jeg bruger både undervisning, foredrag, forfatterskab, coaching og terapeutiske samtaler til at formidle min viden om emnerne og ikke mindst, hjælpe så mange som muligt med at bevare eller genskabe en mental sundhed og balance.

Filosofien og tankerne bag mine produkter

Der er tre faktorer, der skal være på plads før jeg sætter et produkt eller ydelse til salg:

 • Overordnede betragtninger – Relevans og sammenhæng
 • Skaber resultatet værdi for dig som kunde
 • Min motivation, min viden, kompetencer og erfaringer

Overordnede betragtninger – Relevans og sammenhæng

Jeg får mange ideer til nye produkter, nye tiltag, nye muligheder.

Men inden en ide omsættes til et produkt klar til salg, skal ideen gennem nogle filtre. To af de filtre er relevans og sammenhæng.

Når jeg overvejer om et produkt er relevant, så sætter jeg ideen i relation til de tendenser og problemstillinger, der er i samfundet lige nu, og hvordan det ser ud til at udvikle sig. Det omvendte er også tit tilfældet. Det vil sige, at jeg får en ide, der tager sit udspring i netop de problemstillinger eller udvikling, jeg kan se. Om det er det ene eller det andet, er nok lidt som hønen og ægget.

Ud fra de betragtninger og refleksioner jeg gør mig, overvejer jeg, om ideen vil være relevant for dig og for andre. Jeg overvejer, om der er sammenhæng til mine øvrige produkter, og om du og andre vil få et udbytte ud af slutproduktet.

Jeg bruger derfor en del tid på at holde fingeren på pulsen i forhold til det samfund og arbejdsmarked, jeg er en del af.

 Endelig er jeg hele tiden opmærksom på den måde jeg former og formidler viden, læring og budskaber, og hvordan jeg agerer i en samtalesituation. Jeg lægger stor vægt på, hvordan jeg kommunikerer, og at min kommunikationsform udvikler sig, men den skal samtidig være tilpasset dig, og være relevant.


Skaber resultatet værdi for dig som kunde

Jeg er et kreativt menneske, og får derfor en række ideer. Både på arbejdet og privat. For mig er der sjældent langt fra tanke til handling, og så bliver ideen som en fakkel jeg løber med i hånden mod målet.

Det er så her jeg skal aktivere nogle andre sider af min personlighed, nemlig analyse og fornuft. Jeg skal lige slå bremsen i. Overveje om ideen er brugbar, nødvendig, relevant, og om den kan gennemføres.

Når det handler om de ideer jeg får i min virksomhed, så er det helt centralt for mine produkter, at du skal opnå et resultat. Et resultat, der skaber værdi for dig:

 • du får noget personligt ud af det
 • det giver mening for dig
 • du opnår en læring
 • du bliver klogere på dig selv og det liv du lever
 • du opnår en viden, der kan være med til at flytte dig,
 • giver det dig mulighed for at ændre syn på noget,
 • hjælpe dig på arbejdet og/eller i privatlivet

Det er de punkter jeg bruger som vejviser i udviklingsprocessen.

Min motivation, min viden, kompetencer og erfaringer

Dengang jeg besluttede, at jeg ville være selvstændig var der en række faktorer, der lå til grund for min beslutning.

Der var fx et behov for, at der skulle ske noget fundamentalt anderledes i mit arbejdsliv, og jeg havde brug for selv at kunne bestemme arbejdstempoet og prioriteringen af opgaverne.  

Den faktor, der står øverst på listen, og som er en meget stor motivationsfaktor for mig er, at jeg kan arbejde med de områder, hvor mit hjerteblod flyder. Jeg kan forfølge mine interesser. Det lyder måske lidt dramatisk, når jeg bruger ordet ”hjerteblod”, men jeg er oprigtigt optaget af

 • hvad der skaber arbejdsglæde og trivsel for os. Både for os som individer, og i fællesskabet.
 • kultur i forhold til arbejdspladser
 • hvad der skaber stress, ofte med angst og depression til følge,
 • og hvad vi kan gøre for at undgå at falde for dybt i stressfælden
 • psykologi, hvordan området udvikler sig, og hvad det betyder for os, der oplever stress, angst og depression
 • hvordan vi kommunikerer, og hvilken betydning sproget har

Og jeg er ikke kun optaget af områderne som interesser. De er samtidig motivationsfaktorer for mig, og når noget motiverer mig, går jeg til opgaven med større begejstring. Det er ikke kun gældende for mig, men en helt generel adfærd. Man formidler bedst når man er både engageret, motiveret og begejstret, så jeg bruger faktorerne som drivkraft. En drivkraft, der skal komme dig til glæde og værdi.

Viden

Når jeg udvikler produkter og afholder samtaler, er det vigtigt for mig, at de står på et solidt teoretisk fundament.

Gennem årene har jeg oparbejdet en bred teoretisk platform. En platform jeg kontinuerligt udvikler fra forskellige vinkler, så det ikke bliver en ensidig betragtning på problemstillinger, men at jeg er i stand til at trække på forskellige tråde afhængig af situationen.

Kompetencer

De kompetencer jeg har oparbejdet gennem min tid på arbejdsmarkedet som ansat, drager jeg ind i mine overvejelser om, hvad der er vil give værdi for dig som kunde.

Inden for de områder jeg arbejder med og mine specialer har jeg omsat teori og uddannelse til praksis. Jeg har testet en række teorier, udviklet en række tiltag, afprøvet en række ideer i en større organisation, og det har givet mig et værdifuldt indblik i de dynamikker, der er på en arbejdsplads.

Erfaringer – både de svære og de positive

Én ting er teori, en anden ting er når du arbejder professionelt med din viden, og en tredje ting er, når du prøver det på egen krop.

Mine specialer er ikke kun specialer fordi jeg har studeret eller arbejdet med det, men fordi jeg har været der. Jeg har oplevet og gennemlevet de positive og interessante sider. Og jeg har oplevet og gennemlevet den anden siden af mønten, og ved, hvor smertefuldt det er.

Det betyder, at jeg ved hvad det vil sige når arbejdsglæde og trivsel er under pres. Når stress, angst og depression lige pludselig bliver en del af hverdagen og livet. Når vaner skal ændres og aflæres og nye skal tillæres, som er mere hjælpsomme for dig. Jeg ved også, hvor meget viljestyrke og hårdt arbejde der skal til for at komme ud af det smertefulde, og hvordan man lærer at leve med det.

Da jeg selv skulle gå vejen – og jeg går stadig på noget af den, så syntes jeg, at jeg manglede noget hjælp. Noget som kunne give mig det som kunne hjælpe mig videre. Uden helt at være skarp på, hvad det var.

Alt sammen noget jeg tager med i min overvejelser når jeg udvikler produkter og afholder samtaler.

Det er meget vigtigt for mig at fortælle, at det ikke kun er triste og sorgfulde oplevelser fra egen andedam jeg tager med i udviklingen.

Jeg har stået i situationer, hvor jeg havde lyst til at prøve noget nyt, fordi det kunne være spændende. Ikke fordi jeg nødvendigvis var utilfreds med der hvor jeg var, men jeg havde brug for at udvikle mig. Jeg er et meget søgende menneske (som så mange andre), der en stor del af min tid opdager forskellige spændende ting, jeg lige skal undersøge. Det er både i arbejdslivet og privatlivet.

Vores syn på livet, og hvad vi vægter som værdifuldt og vigtigt for os ændrer sig også alderen. Det kender du formentlig fra dig selv. Noget af det, der var vigtigt for mig, da jeg var yngre, er ikke længere så vigtigt, hverken i arbejde eller privatliv.

 De tanker og refleksioner får også plads, når jeg får nye ideer, og når jeg skal udvikle produkter.

Jeg arbejder hele tiden på at udvikle mig – også for din skyld

I indledningen skrev jeg, at tillid er vigtig når vi skal handle og agere med hinanden. 

Hvis du ikke kender mig, så ved du af gode grunde ikke, hvad jeg står for og kan. Et spørgsmål du måske har kunne være:

”Hvordan kan jeg vide om hun har den viden og kompetencer, der skal til for at hjælpe mig?”

Det kan jeg heller ikke med sikkerhed vide, og det kommer an på problemstillingen.

Men det jeg ved er, at jeg hele tiden arbejder på at udvikle mig personligt og erfaringsmæssigt. Udvikle mine teknikker. Optage mere viden. Sørge for, at jeg er opdateret så godt som muligt på teorifelterne omkring mine uddannelser. 

det kan du læse mere om nedenfor.

Mit faglige fundament

Sokrates skulle efter sigende have sagt noget i stil med: ”Det eneste jeg ved er, at jeg ikke ved noget”. På linje med den udtalelse har Albert Einstein (angiveligt) udtalt ”Jo mere jeg ved, jo mere ved jeg, at jeg ikke ved”. Det falder helt i hak med min oplevelse. Jo mere jeg studerer og læser, jo mere finder jeg ud af, hvor mange døre med viden, jeg ikke har åbnet. 

En meget fremtrædende rød tråd i mit liv, og et stærkt drive, har altid været, og er stadigvæk, at jeg hele tiden vil lære mere. Vide mere. Udvide min horisont. Reflektere, analysere. Se ting fra flere vinkler, og så videre.

For mig er et uddannelsesbevis/-diplom et fundament. Det er startskuddet til fortsat at vedligeholde og udvikle på den læring, der ligger til grund for den uddannelse, jeg har taget.

Og det betyder også, at jeg til enhver tid har en lang liste af bøger, rapporter og videnskabelige artikler, jeg lige skal have læst.

Listen omfatter blandt andet emner om:

 • Arbejdsglæde og trivsel
 • Ledelse
 • Lykke
 • Stress
 • Angst
 • Depression
 • Psykologi
 • Kommunikation, herunder konflikt
 • Og meget mere

Jeg holder ikke kun min viden opdateret gennem bøger og videnskabelige artikler, men tager også fagrelevante kurser.

En vigtig del af vedligeholdelsen af min viden er, at jeg følger med i, hvad der rører sig i samfundet. Hvilke tendenser der gør sig gældende lige nu, og forholder mig til, om jeg kan bruge det, og lære af det eller ej.

Min praksiserfaring

Min praksiserfaring er todelt. På den ene side har jeg opnået en meget stor vidensbank ved arbejde professionelt med de emner, der er mine specialer. Både i mit tidligere job og i min egen virksomhed.

Som ansat i en stor organisation arbejdede jeg blandt andet med udvikling af arbejdsglæde, tilfredshed og trivsel blandt medarbejderne, og hvordan vi kunne mindske stress, både langvarig og sygemeldinger, med alle de symptomer og konsekvenser det har.

Ironisk nok medførte mit arbejde, at jeg endte med selv at blive langtidssygemeldt med alvorlig stress og alvorlige symptomer. To gange. For ikke at nævne de gange jeg havde langtidsstress uden at blive sygemeldt. Så den anden del af min praksis erfaring er i høj grad afprøvet på egen krop. Det jeg arbejdede med professionelt, skulle jeg nu bruge i min egen helbredelse. Det samme gør sig gældende for stort set alle de øvelser og opgaver jeg gør brug af i mit daglige virke.

Jeg taler derfor ud fra både en teoretisk og i høj grad praktisk erfaringsgrundlag i mit nuværende arbejde. Jeg overvejer hele tiden, hvordan jeg kan bruge mig selv og min viden til gavn for dig. For mig er mit virkefelt ikke en abstrakt størrelse, men noget jeg har befundet mig i.

Hvis du har lyst til at læse mere om hvad jeg har oplevet, og hvordan jeg kom på benene igen, så har jeg skrevet en bog med titlen ”Stop stressen før angsten tager dig” Den kan du læse mere om her (link), hvor du også kan købe den.

10 funfacts

1. Jeg er gift med Peter. Vi mødte hinanden den 26. juli 2010. Vi blev gift på Københavns Rådhus den 26. juli 2013, hvor kun Peter og jeg var til stede udover den person, der viede os, og to vidner rådhuset havde stillet til rådighed. Vi holdt en stor og dejlig bryllupsfest den 26. juli 2014, hvor en af mine gode veninder ”viede” os med en smuk kærlighedstale.

2. Jeg har et stort hjerte for dyr. Det har vi begge. Både de domesticerede og alle dem, der lever i naturen. Vi går utroligt meget op i, at dyr har det godt, og betaler derfor et fast beløb til en række dyreværnsorganisationer både nationale og internationale. Af samme grund prioriterer vi at købe kød, der som udgangsgangspunkt skal have en høj dyrevelfærd. Hvis det også er økologisk, er det en bonus, men at dyret har haft det godt, vægter højest.


I sæsonen overdænger vi vores altan med blomster i både krukker og altankasser til stor glæde og begejstring for naturens summende bestøvere, en række småfugle og ikke mindst for Peter og mig, som kan nyde en bid af dyrelivet og de smukke blomster.


3. Jeg har en lav tolerancetærskel overfor rod og uorden. Jeg har brug for, at der er orden omkring mig. Noget Peter for det meste er glad for, da det smitter positivt af på hans verden. Der ligger i ” … for det meste …” at det også kan blive for meget for ham. Hånden på hjertet, det kan det også for mig, for min manglende tolerance betyder, at der ikke sjældent står alt for meget på to-do-listen af ting, der liiiiiige skal fixes.


4. Bella Italy. Jeg er vild med Italien, og det meste af, hvad landet kan byde på. En passion jeg deler med Peter. Vi er dog ikke blinde for, at hvis vi var borgere i Italien, ville der uden tvivl være ting, vi ikke ville være så begejstrede for og imponerede af. Men som turister kan vi få og vælge alt det gode og vidunderlige.

Vi elsker deres vine. Vi har dog en regel om, at vi ”kun” drikker en flaske vin om ugen, som regel om lørdagen. Både for at spare på kalorierne, og for at spare på alkoholen.

Vi elsker Italiens naturen. Vi nyder sproget, og af samme grund er jeg begyndt at lære italiensk. Vi holder meget af deres kultur og historie. Og så må jeg endelig ikke glemme at nævne det italienske køkken, der har begejstret os utroligt mange gange.

5. Vi har ingen børn. Til gengæld har min søster og svoger en fantastisk søn jeg elsker højt, og som jeg har haft, og stadig har, en perlerække af vidunderlige og mindeværdige oplevelser og samvær med.

Peter bragte en nevø og niece med ind i vores ægteskab. To dejlige og skønne unge mennesker jeg elsker og nyder at være sammen med. Hertil har den veninde, jeg har kendt længst, to pragtfulde børn jeg er så heldig at være fadder til. Samvær og nærvær med dem bringer stor glæde ind i mit og Peters liv.

6. Jeg tilhører den ekstroverte del af befolkningen. Som regel befinder jeg mig godt i selskaber, større eller mindre, kendte eller ukendte. Min ekstroverte side til trods, så lader jeg bedst mine batterier op ved at ”gå ind i mig selv”. Det vil sige, når jeg fx sidder stille og læser en bog. Lytter til noget musik. Går en tur i naturen, hvor der ikke er andre – eller kun få andre. Når jeg kan få lov til at være stille, og lade mine tanker flyde uden de skal i nogen bestemt retning.

7. Høje bjerge, dybe kløfter, smukke søer og havet, ren bjergluft, sne, frost, spektakulære landskaber, naturens ro og stilhed – så stille som naturen nu bliver 😊. Når jeg er i sådanne omgivelser, så finder jeg hjem til mig selv.

Når Covid-19 er under kontrol, og vi må rejse igen, så har vi planer om en 14 dages sommerferie i Aosta-dalen. En rejse vi desværre måtte aflyse pga. af Covid-19. Og så har vi planer om en vinterferie, hvor der er masser af sne og frost, og hvor hele naturen knirker. Også noget der måtte aflyses på grund af … ja, du ved nok.

8. Jeg er helt fjantet med jul. Julepynt, julesalmer og -sange, julekager, julehygge, julelys, juletræer, julefrokost, juleaften, advent, risalamande og alt det jeg ikke har nævnt som vedrører julen.

Jeg har utroligt meget julepynt. Min stedfar sagde engang til mig, at det nok ville være nødvendigt for mig at bo på en større herregård, hvis jeg skulle have al min pynt frem på en gang.

9. Lige nu bor vi en andelslejlighed i København, men vi arbejder på at købe et hus tæt på natur, skov og højt til loftet. Væk fra byen, larmen og trængslen. Al den stress jeg gennem tiden har udsat min krop for, har medført, at jeg er utrolig sensitiv overfor larm og trængsel, og så er København ikke et ideelt sted at bo.

10. Jeg er meget optaget af klima og miljø, og hvordan jeg kan yde mit bidrag til at gøre noget. Et engagement Peter heldigvis deler. Det har indflydelse på mange dele af vores liv: hvilke produkter vi køber, og om vi køber nogen (er det nødvendigt), hvor de er produceret, og af hvilke materialer, hvor vi holder ferie, og hvordan vi kommer dertil, hvad vi spiser, hvor meget kød vi indtager, og mange andre ting. Mange bække små …

Kontakt

Har du spørgsmål? Er der noget du undrer dig over?
Har du brug for at få opklaret noget?
Tøv ikke med at skrive eller ringe:

Tlf: 41 26 56 28
E-mail: christina@coachingbyschneider.dk

0 of 350