CV

Kort om mig:

I marts 2015 etablerede jeg min virksomhed ”Coaching by Schneider”. Her tilbyder jeg personlig rådgivning, coaching, kurser og foredrag. Jeg tager blandt andet afsæt i mine uddannelser, erfaringer og kompetencer indenfor coaching, erhvervs- og organisationspsykologi, personlig udvikling og kommunikation (både skrift og tale), psykisk arbejdsmiljø, arbejdsglæde og trivsel, stress, angst og depr ession.

Jeg er forfatter til bogen ”Stop stressen før angsten tager dig”

De seneste uddannelser er NLP Practitioner (terapi), projektlederuddannelse med PRINCE 2 fra CPH Business, Professionsbachelor ved Diplomuddannelse i Ledelse.

Jeg er erfaren inden for projektledelse/-koordinator samt indenfor HR med fokus på tværorganisatoriske projekter (f.eks. LEAN), intern kommunikation og undervisning/studiemiljø. I flere forskellige sammenhænge har jeg afholdt foredrag, undervist og holdt oplæg ved temadage og internatmøder.

Af personlige kompetencer kan jeg nævne, at jeg er god til at tænke ud af boksen, se muligheder og alternative arbejdsgange. Samtidig er jeg god til at handle på ideer og føre dem ud i livet. Jeg er vedholdende og en afslutter. Jeg er god til at kombinere det kreative med det handlingsorienterede.

FAGLIGE KOMPETENCER:

Coaching, sparring og terapeutiske samtaler

Som ansat har jeg coachet kolleger omkring karriere og problemer i jobbet, og jeg har sparret med og coachet ledere.

Som selvstændig har jeg coachet og haft terapeutiske samtaler med kunder, der har haft problemstillinger som stress, depression, mobning på jobbet, karriereskift og -valg og livskriser.

Forfatter

Jeg har skrevet bogen ”Stop stressen før angsten tager dig”, der er baseret på mine egne erfaringer. Bogen er selvudgivet, og dermed har jeg selv stået for al research om processen og kontakt til alle led fra start til slut, det vil sige: kontakt til redaktør, selvudgiverforlag, grafiker, trykkeri, udfærdigelse af pressemeddelelse, fremsendelse af gratiseksemplarer til diverse medier, reklame mv.

Foredrag og oplæg

Som ansat har jeg afholdt en del oplæg om diverse emner og ansvarsområder

Med udgangspunkt i bogen har jeg holdt foredrag om mine egne erfaringer omkring stress, angst og depression.

Undervisning

Som ansat har jeg undervist både ansatte og studerende om forskellige emner.

Som selvstændig har jeg udviklet kurset ”Bliv skarp på, hvad der skaber arbejdsglæde, trivsel og motivation for dig – Få redskaber og viden, der styrker dig i din arbejdsdag”. Kurset er både et onlinekursus og et kursus med personligt fremmøde.

HR og Personaleudvikling

Fokus på det tværorganisatoriske samt dynamikken personalegrupperne, fx organisationens udenlandske medarbejdere og ægtefæller. Jeg har udviklet guides til introduktionsvejlederrolle ved modtagelse af nye medarbejdere. Ide udvikler, initiativtager og koordinator for en række personalefremmende aktiviteter. Elevansvarlig for kontorelever. Har deltaget i bedømmelses- og ansættelsesudvalg.

International erfaring

PA for Secretary General og sekretær for en stor international organisation, og har i den forbindelse arbejdet med konferencer, symposier, Ph.d.-skoler, møder mv. Daglig kontakt til organisationens medlemmer. Ansvarlig for inddrivelse af kontingent, og regnskab. Medlem af kommitter og projektgrupper vedr. kommunikation, markedsføring, outreach. Deltaget i udenlandske events, hvor opgaverne omfattede at agerede bindeled mellem de lokale arrangører og President and Executive Committe. Jeg har arbejdet i Japan, Ungarn, Frankrig, Østrig, Norge.

Formidling og Kommunikation

Ansvarlig for udvikling af intranet til medarbejdere, ansvarlig for udarbejdelse af artikler til medarbejderblad og hjemmeside, projektkoordinator og mødeleder for en lang række projekter, fx projektleder for LEAN i administration.

Undervisning, Studiemiljø og Studieintroduktion

Stor erfaring med udvikling og implementering af diverse nye tiltag og projekter inden for undervisning samt daglig drift for studerende fra bachelor til ph.d.-studerende. Dvs. fagmiljø, studiemiljø, kursusevaluering, gennemførsel, internationalisering, studieintroduktion, kursusplanlægning, lokalefordeling til kurser, kontakt til undervisere og studerende mv. Herudover har jeg varetaget ph.d.-studerendes forløb fra start til slut.

Event, Udvikling og Koordination

Stor og lang erfaring med udvikling, planlægning og gennemførsel af events til forskellige personalegrupper og studerende både sociale og faglige arrangementer. Arrangementernes størrelse ahr været fra en mindre gruppe til flere hundrede deltagere.

Øvrig administrative funktioner

Som både afdelingssekretær og gruppesekretær har mine opgaver blandt andet bestået af sparring med afdelingsleder og gruppeleder om drift, nye tiltag, beslutninger, mødeplanlægning. Jeg har deltaget i møder o.a. som både sekretær og medlem, taget referater på både dansk og engelsk, udarbejdet regnskab og budget for afdelingen, rejsebestilling, besvaret spørgsmål fra ansatte, studerende samt eksterne samarbejdspartnere mv. Hertil en lang række ad hoc-opgaver, der opstår i en dynamisk gruppe og afdeling.

PERSONLIGE KOMPETENCER:

Karaktertræk og egenskaber

Nysgerrig, strategisk, velorganiseret, planlægger, struktureret, resultatorienteret, grundig, pålidelig, punktlig, imødekommende, involveret, samarbejde, social, lyttende, støttende, respektfuld, humor, fokuseret, analyserende, performanceorienteret, realistisk, fantasifuld, kreativ, undersøgende, søger alternativer.

Frivilligt arbejde:

Ungdommens Røde Kors

I perioden 2007/2008 arbejdede jeg frivilligt for Ungdommens Røde Kors. Her var jeg en del af den gruppe, der skulle opbygge organisationens HR og ledelsesteam. Samtidig med, at jeg kom ind i organisationen, var der truffet en beslutning om at professionalisere ledelsesteamet. Herudover stod jeg i spidsen for at planlægge og gennemføre det årlige forårsmøde, hvor målgruppen er organisationens frivillige for hele landet.

Karriere:

Ansættelser

Marts 2015: Selvstændig med virksomheden Coaching by Schneider

Alle nedenstående ansættelser har været på fuld tid/37 timer ugtl.

2007 – 2014:  Projektkoordinator, Københavns Universitet, Niels Bohr Inst.

2005 – 2006: Gruppesekretær, Københavns Universitet, Niels Bohr Inst.

2001 – 2006: Sekretær for større international organisation

2001 – 2005: Kontorfuldmægtig og afdelingssekretær, Københavns Universitet, Niels Bohr Inst.

1997 – 2001: Overassistent, Københavns Universitet, Niels Bohr Inst.

1994 – 1997: Assistent, Københavns Universitet, Niels Bohr Inst.

Teoretisk baggrund:

Uddannelser

2015:             NLP Practitioner uddannelsen

2014:             Projektlederuddannelsen med PRINCE 2

2006 – 2007:  Diplomuddannelsen i Ledelse (professionsbachelor).                            

Eksamen i: ”Ledelse og Organisation”, ”Ledelse og Medarbejder”, ”Det Personlige Lederskab”, ”Ledelse og Coaching”, ”Forandringsledelse” samt en hovedopgave

2004 – 2006:  Akademiuddannelsen til Statonom. Eksamen i: ”Organisationspsykologi”, ”National og international økonomi”, ”Stats- og EU-ret”, ”Forvaltningsret og metode”, ”Samfundsanalyse og metode” samt et afgangsprojekt

1991 – 1993:  2-årig HH, matematisk linje

1989 – 1990:  All-round kontoruddannelse i Rigsrevisionen

Kurser:

Videreudvikling

 • Webinarer, Casper Edens
 • Sælg din viden online, Casper Edens og Jesper Bergstrøm
 • Boost din markedsføring, Christine Lego Boye
 • KursusKlar, Anja Thybo
 • Dramakursus hos Skuespiller Birgitte Simonsen
 • Projektredskaber og værktøjer
 • Interkulturel kommunikation og kompetence i jobudøvelsen
 • Serviceengelsk og universitetsterminologi for administrative ansatte
 • Jobrelaterede fremmedsprog med nuanceret ordforråd – Engelsk
 • Vanskelige samtaler
 • Kontakt

  Har du spørgsmål? Er der noget du undrer dig over?
  Har du brug for at få opklaret noget?
  Tøv ikke med at skrive eller ringe:

  Tlf: 41 26 56 28
  E-mail: christina@coachingbyschneider.dk

  0 of 350