Basiskursus

NB

Jeg er i gang med at redigere kurset, og derfor sker der ikke noget når du klikker på købs-knappen. Ring eller skriv endelig til mig for at forhøre dig om, hvornår du kan forvente at jeg er klar.

Prisen på kurset er 1.899,00 inkl. moms

Velkommen til basispakken af kurset:

Bliv skarp på, hvad der skaber arbejdsglæde, trivsel og motivation for dig – Få redskaber og viden, der styrker dig i din arbejdsdag”

Denne kursuspakke er til dig, der gerne vil lære mere om, hvad arbejdsglæde, trivsel, motivation er, og hvad der påvirker dig i det daglige i vores moderne arbejdsliv.

Det er til dig, der vil stå stærkere i din bevidsthed om, hvad der skaber trivsel for dig, så du i højere grad kan sikre din mentale sundhed, både for dig selv og i fællesskabet med dine kolleger.

Alt dette får du med i prisen

  • 1 introduktionsvideo
  • 6 korte introduktionsvideoer til modulerne
  • 6 undervisningsmoduler
  • 1 opsamlingsvideo
  • 7 referater af undervisningsmodulerne
  • 7 korte introduktionsvideoer til opgaverne
  • 7 opgave- og øvelsessæt

Du kan læse mere om introduktionsvideo, undervisningsmoduler og opsamlingsvideo længere nede på siden, hvor jeg har beskrevet indholdet af modulerne.

Kursets 8 moduler har en samlet varighed på knap 3,5 timer

Jeg har udarbejdet 6 korte videoer, der introducerer undervisningsmodulerne. Det samme har jeg gjort til opgave- og øvelsessættene.

Referaterne har jeg udarbejdet som en hjælp til dig, når du (forhåbentlig) har brug for at vende tilbage til noget, jeg har sagt i løbet af kurset. Med referaterne kan du skyde genvej til det, du vil høre igen.

Til næsten alle modulerne er der knyttet et opgave- og øvelsessæt. Eneste undtagelse er det sidste modul.

Kursets målsætning

Jeg har nøje udvalgt den teori og praksisviden, der er blevet til kursets 6 undervisningsmoduler. Teorien kommer godt rundt om de faktorer og elementer, der påvirker din tilfredshed og mentale sundhed i det daglige.

Til hvert modul (undtagen opsamlingsvideoen) får du et opgavesæt, som giver dig rig mulighed for at sætte dig selv i perspektiv til modulets teori. Du får mulighed for at reflektere over, hvad der er vigtigt for dig, og hvad der påvirker dig i både positiv og negativ retning i forhold til arbejdsglæde og trivsel.

Det er målet, at du herigennem får en højere bevidsthed og viden om emnet, som skal sikre, at du i langt højere grad kan værne om dig og din mentale sundhed i fællesskabet

. Det vil sætte dig i stand til, at du aktivt kan gøre din indflydelse gældende i forhold til, at de faktorer, der giver dig trivsel, er til stede i hverdagen.

Endelig giver modulerne og opgaverne dig indsigt i de årsager og faktorer, der gør, at vi agerer meget forskelligt som personer. Det vil sige, den forskellighed, der ligger til grund for den måde, vi agerer og reagerer på, og hvorfor vi med jævne mellemrum misforstår og går forbi hinanden i kommunikationen.   

Kursets undervisningsmoduler

Jeg vil her give dig et overblik over emnerne for hvert modul.

I kursets modul 2, 3 og 4 får du mulighed for at se lidt nærmere på dig selv. Hvad der driver dig, og hvad der stopper dig. Hvilke elementer, der gør dig glad eller vred og hvorfor.

I modul 5, 6 og 7 tager vi dine omgivelser med ind i ligningen, når vi taler om, hvad der påvirker dig, og den måde du agerer på.

1. Introduktionsvideo

Her sætter jeg rammerne for kurset, og hvad det hele kommer til at handle om


2. Trivsel er meget mere end en hensigtserklæring

I dette modul vil jeg blandt andet komme ind på, hvad trivsel er for en størrelse, hvilke faktorer, der indgår i vores trivsel og mistrivsel, hvor stor betydning trivsel har for os, og hvorfor stresskurven fortsætter med at stige


3. Motivation er en alvorlig sag på den gode måde

I løbet af en dag gør vi rigtig mange ting med større eller mindre entusiasme og begejstring. I modulet forklarer jeg motivation fra flere vinkler. Hvad er årsagen til, at vi nogle gange glemmer tid og sted? Og hvorfor udfører vi opgaver, som vi dybest set ikke gider? Det er blot to af de spørgsmål du vil få besvaret.


4. Hvad er din platform bygget af? Om værdier, identitet og personlighed

For rigtig mange af os er vores selvopfattelse en lidt tåget størrelse, som vi vil have svært ved at sætte ord på, hvis vi bliver spurgt. Men det er rigtigt vigtigt, at du har et klart og veldefineret billede af dig selv, fordi alle tre faktorer dagligt udfordres, og påvirker dig.    


5. Det din arbejdsmotor består af – Hvorfor vi går på arbejde, og hvorfor vi tager følelserne med

Undrer du dig over, hvorfor du står ud af sengen, hver gang vækkeuret ringer med en besked om, at en ny arbejdsdag er ankommet? Også når du slet ikke har lyst. Det vil jeg tale om i dette modul. Og jeg vil komme ind på hvordan følelser har sneget sig ind på vores arbejdspladser på både godt og ondt.


6. Når det at ”lægge sjælen” i sit arbejde ikke længere kun er en talemåde

Her samler jeg op på modul 4 og 5 og lægger en ekstra dimension på. Når vi i dag skal udføre vores arbejde og opgaver bliver vi afkrævet, at vi skal sætte en meget stor del af os selv i spil. Det vil sige, vores værdier, personlighed og identitet. Det gør vores opfattelse af vores arbejde meget personligt. Det har en række positive effekter, men det har også en række konsekvenser, der ikke alle er lige gode.


7. Kommunikation – Den svære disciplin

Kender du det, at du undrer dig over, hvorfor en eller flere af dine kolleger ikke gør som I lige har aftalt på et møde? Vi hører ting meget forskelligt. Vi opfatter og lægger vægt på meget forskellige ting. Det er fordi, vi alle har et unikt og meget personligt filter, vi bruger til at sorterer alle de input vi får. Der er mange måder en kommunikation kan gå skævt på, og går det helt skævt vil det formentlig ende i konflikt. Heldigvis går kommunikationen for det meste (relativt) gnidningsfrit. Hvis du er bevidst om de ting jeg kommer ind på i dette modul, kan du langt hen ad vejen skærme dig for ærgrelser og irritation over miskommunikation.


8. Det er ikke slut

Kurset er slut. Der er ikke flere moduler. Men … det tager tid at indarbejde nye vaner. Ændre på indgroede tankegange. Blive bevidst om ny læring, og tage den med i det daglige. Hvis det, du har hørt og lært i løbet af kurset, skal arbejde positivt for dig, så er der stadig en del arbejde forude. Jeg mener helt oprigtigt, at du er det værd. Din trivsel, din mentale sundhed og dit liv er det værd.

Kontakt

Har du spørgsmål? Er der noget du undrer dig over?
Har du brug for at få opklaret noget?
Tøv ikke med at skrive eller ringe:

Tlf: 41 26 56 28
E-mail: christina@coachingbyschneider.dk

0 of 350